Rượu vang Patriarche Batard Montrachet

10.860.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích