Rượu vang Patriarche Batard Montrachet

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích