Rượu vang Tinto Pesquera Millenium

4.200.000 

Giống nho

Phân loại rượu

Quốc gia

Vùng

Thể tích